Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Grzegorz Jasiński
 
Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej
 
Olsztyn 1994, wyd. I, B-5, ss. 210
 
Cena książki to: 6.50 zł netto / 6.83 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Próba wyjaśnienia procesu kształtowania się świadomości językowo-etnicznej i religijnej Mazurów w XIX wieku. Mazurów przedstawiono jako grupę lokalną współuczestniczącą w przemia-nach politycznych, gospodarczych i społecznych, część ówczesnego społeczeństwa pruskiego.