Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document
Wybrane publikacje:
Monografie:
Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1994, ss. 210. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 143).
Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn: Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2003, ss. 504., mapa, (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 211).
Wydawnictwa źródłowe:
Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej. Przełożyła Małgorzata Jasińska, oprac. i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński, Olsztyn: Wspólnota Kulturowa "Borussia" 1995, 520+6 s., mapy, (wyd. 2, 1998).
Marcin Gerss, O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach pruskich i europejskich, wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1997, ss. 245, il. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 162).
Z dziejów Leca (Giżycka). Wybór szkiców i źródeł. Wstęp i opracowanie Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński, Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn: Stowarzyszenie "Wspólnota Mazurska", Archiwum Mazurskie 1998, 124 ss. (Biblioteka Archiwum Mazurskiego, nr 2).
Friedrich Salomo Oldenberg, Przyczynki do poznania Mazur. Sprawozdanie dla Centralnego Komitetu do Spraw Misji Wewnętrznej, przełożyła Małgorzata Szymańska-Jasińska, opracował i wstępem poprzedził Grzegorz Jasiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2000, ss. 156, il. (wersja w języku oryginału, zmieniony wstęp i część przypisów do tekstu: Friedrich Salomo Oldenberg, Zur Kunde Masurens. Bericht fur den Central-AusschuB fur Angelegenheiten der Inneren Mission aus dem Jahre 1865. Berabeitung und Einleitung von Grzegorz Jasiński, Dortmund: Forschungsstelle Ostmitteleuropa 2001, ss. 239, il., mapa).
Albert Sapatka, Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich ułożona przez proboszcza ryńskiego... z okazji jubileuszu 300-lecia istnienia tutejszego kościoła (1604-1904), tłum. Małgorzata Szymańska-Jasińska, oprac. i wstęp Grzegorz Białuński, Grzegorz Jasiński, Warszawa-Dąbrówno: Waldemar Mierzwa 2003, ss. 165, il.; mapy. (Moja Biblioteka Mazurska, nr 4).