Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Stare druki

   Zgromadzono 2500 starodruków, szczególnie cenne są źródła historyczne autorstwa: Caspra Schutza, Christopha Hartknocha, Kaspra Hennerbergera, Johanna F. Goldbecka, Gottfrieda Lengnicha, Leo Joana, Stanisława Hozjusza, Marcina Kromera, Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, Pawła Szczerbica, Franciszka Bohomolca, Jerzego Andrzeja Helwinga, Ignacego Krasickiego, Kaspra Niesieckiego, Macieja Stryjkowskiego a także zbiór patentów i edyktów królów pruskich oraz czasopisma, m.inn. Acta borussica ecclesiastica, civilla, literaria, Königsberg Intelligenz-Zettel
Przewaga starodruków związanych z regionem.