Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Mikrofilmy

    Sporządzone zostały jako zabezpieczenie zbiorów lub uzupełnienie o szczególnie ważne dokumenty, książki i czasopisma. Zbiór zawiera między innymi:
 • Akta z procesu Wojciecha Kętrzyńskiego 1863-1864 (sporządzone z akt przechowywanych w Merseburgu)
 • Czasopisma wydawane w różnych okresach na terenie d. Prus Wschodnich:
  • Allensteiner Kreisblatt Olsztyn 1842-1843 (zbiory własne)
  • Allensteiner Volksblatt 1920, 1923
  • Allensteiner Zeitung 1879, 1980,1887-1890, 1893, 1895, 1896, 1900, 1906, 1907, 1918, 1919, 1920-1922, 1926, 1929, 1935, 1937, 1939, 1940-1944 (zbiory własne)
  • Ermländische Zeitung (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu) 1875-1920, 1922, 1927
  • Gazeta Lecka. Prawdziwy Przyjaciel Ludu, Lec (Giżycko) 1875-1889 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Gazeta Ludowa. Pismo poświęcone ludowi ewangelickiemu, Ełk 1896-
  • Gazeta Olsztyńska 1886-1939 (Biblioteka Miejska we Lwowie, zbiory własne OBN, Biblioteka Hosianum, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka PAN w Krakowie)
  • Gazeta Polska 1921 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich. Kwidzyn 1920 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Gospodarz 1936-1938 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Gość Niedzielny.
   Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1868, 1905 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Mazur 1936-1938 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Mazur Ostróda
  • Mazur Szczytno
  • Poczta Królewiecka, Królewiec 1718-1720
  • Rękopisy i dokumenty Marcina Giersza (Biblioteka PAN w Kórniku)
  • Twierdza Ewangelicka 1936-1938 (Książnica Miejska w Toruniu)
  • Utwory Feliksa Nowowiejskiego (Biblioteka synów kompozytora)